Peter Willads & Jan Vibe-Hastrup

 


Ingen opgaver er for store - og ingen er for små

Hos Willads & Vibe-Hastrup har vi præcis de kompentencer der er behov for. Vi er vant til at arbejde med både større og mindre virksomheder inden for alle brancher. Ligesom vi gerne løser opgaver for enkeltpersoner, som har brug for kompetent rådgivning

Kompetencer hos Willads & Vibe-Hastrup

  Revision
  Regnskabsassistance
  Bogføring
  Skatterådgivning
  Økonomisk rådgivning
  Virksomhedsstart
  Generationsskifte
  Finansiering
  Ejendomme – Investering og administration
  Detailhandel
  Håndværk & Industri
  Fonde & Foreninger

 

NYHEDER
Ejendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne

Den skattepligtige gjorde gældende, at et provenu, som stammede fra en køberet til en ejendom, va Læs..

Tinglysningsafgift ved virksomhedspant - ejerpantebrev

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 6, på et Læs..

Fast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der efter ansættelsen af salgsmedarbejder i Danmark fortsat ikk Læs..

Straf - rette ansvarssubjekt - momssvig - grov uagtsomhed

T var tiltalt for som hovedaktionær, direktør og ansvarlig daglig leder af et selskab groft uagts Læs..

WILLADS & VIBE-HASTRUP     NORDLYSVÆNGET 10A     3000 HELSINGØR     TLF: 4921 9200
Forside     Om Willads og Vibe-Hastrup     Kompetencer     Værd at vide     Kontakt