Peter Willads & Jan Vibe-Hastrup

 


Ingen opgaver er for store - og ingen er for små

Hos Willads & Vibe-Hastrup har vi præcis de kompentencer der er behov for. Vi er vant til at arbejde med både større og mindre virksomheder inden for alle brancher. Ligesom vi gerne løser opgaver for enkeltpersoner, som har brug for kompetent rådgivning

Kompetencer hos Willads & Vibe-Hastrup

  Revision
  Regnskabsassistance
  Bogføring
  Skatterådgivning
  Økonomisk rådgivning
  Virksomhedsstart
  Generationsskifte
  Finansiering
  Ejendomme – Investering og administration
  Detailhandel
  Håndværk & Industri
  Fonde & Foreninger

 

NYHEDER
Status på reviderede EoL (Exchange of Letter) mellem EU, Norge og Schweiz for GSP ordningen

Læs..

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 som følge af en fornyet undersøgelse Læs..

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Meddelelse om adresseændring for virksomhed, som er fritaget for told i forbindelse med gældende Læs..

Kursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 2021

En del af skatteyderens gæld blev omlagt til ansvarlig indskudskapital, der havde en lavere kursv Læs..

WILLADS & VIBE-HASTRUP     NORDLYSVÆNGET 10A     3000 HELSINGØR     TLF: 4921 9200
Forside     Om Willads og Vibe-Hastrup     Kompetencer     Værd at vide     Kontakt