Peter Willads & Jan Vibe-Hastrup

 


Ingen opgaver er for store - og ingen er for små

Hos Willads & Vibe-Hastrup har vi præcis de kompentencer der er behov for. Vi er vant til at arbejde med både større og mindre virksomheder inden for alle brancher. Ligesom vi gerne løser opgaver for enkeltpersoner, som har brug for kompetent rådgivning

Kompetencer hos Willads & Vibe-Hastrup

  Revision
  Regnskabsassistance
  Bogføring
  Skatterådgivning
  Økonomisk rådgivning
  Virksomhedsstart
  Generationsskifte
  Finansiering
  Ejendomme – Investering og administration
  Detailhandel
  Håndværk & Industri
  Fonde & Foreninger

 

NYHEDER
Straf - skatte- og momssvig - kildeskat - brødre - dokumentfalsk

T1 og T2 var tiltalt for moms- og skattesvig i forening ved at have drevet uregistreret momspligt Læs..

Skattepligt til Danmark af pension

Skatterådet kan ikke bekræfte, at udbetalinger fra en privat pensionsordning i Danmark er skattef Læs..

Supplerende pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at der i forlængelse af en tidligere meddelt tilladelse Læs..

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger Læs..

WILLADS & VIBE-HASTRUP     NORDLYSVÆNGET 10A     3000 HELSINGØR     TLF: 4921 9200
Forside     Om Willads og Vibe-Hastrup     Kompetencer     Værd at vide     Kontakt