Peter Willads & Jan Vibe-Hastrup

 


Ingen opgaver er for store - og ingen er for små

Hos Willads & Vibe-Hastrup har vi præcis de kompentencer der er behov for. Vi er vant til at arbejde med både større og mindre virksomheder inden for alle brancher. Ligesom vi gerne løser opgaver for enkeltpersoner, som har brug for kompetent rådgivning

Kompetencer hos Willads & Vibe-Hastrup

  Revision
  Regnskabsassistance
  Bogføring
  Skatterådgivning
  Økonomisk rådgivning
  Virksomhedsstart
  Generationsskifte
  Finansiering
  Ejendomme – Investering og administration
  Detailhandel
  Håndværk & Industri
  Fonde & Foreninger

 

NYHEDER
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013 for så vidt angår datoen for anvend Læs..

Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - November 2018

Motorstyrelsens Niveaulister er til brug for prisfastsættelse af de køretøjsmodeller der oftest i Læs..

Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2018

Denne vejledning er ny og beskriver reglerne for indberetning af pensionsudbetalinger, der diskva Læs..

Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2018

Denne vejledning beskriver reglerne for edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende Læs..

WILLADS & VIBE-HASTRUP     NORDLYSVÆNGET 10A     3000 HELSINGØR     TLF: 4921 9200
Forside     Om Willads og Vibe-Hastrup     Kompetencer     Værd at vide     Kontakt