Peter Willads & Jan Vibe-Hastrup

 


Ingen opgaver er for store - og ingen er for små

Hos Willads & Vibe-Hastrup har vi præcis de kompentencer der er behov for. Vi er vant til at arbejde med både større og mindre virksomheder inden for alle brancher. Ligesom vi gerne løser opgaver for enkeltpersoner, som har brug for kompetent rådgivning

Kompetencer hos Willads & Vibe-Hastrup

  Revision
  Regnskabsassistance
  Bogføring
  Skatterådgivning
  Økonomisk rådgivning
  Virksomhedsstart
  Generationsskifte
  Finansiering
  Ejendomme – Investering og administration
  Detailhandel
  Håndværk & Industri
  Fonde & Foreninger

 

NYHEDER
Maskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat

Da et mindre sommerhus i de omhandlede indkomstår ikke kunne anses for ubeboeligt, fandt landsska Læs..

Fastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelse

Sagen omhandlede en anmodning om genoptagelse af fradrag for forbedringer. Landsskatteretten fand Læs..

Personalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning

Da referencerenten i 2012 og 2013 var henholdsvis 1% og 0%, fandtes værdien af et rentefrit perso Læs..

Skønsmæssig forhøjelse - indsætning på bankkonto - lån - privatforbrug

Sagen vedrørte forhøjelse af skatteyderens indkomst i indkomstårene 2010 og 2011. Skatteyderen bl Læs..

WILLADS & VIBE-HASTRUP     NORDLYSVÆNGET 10A     3000 HELSINGØR     TLF: 4921 9200
Forside     Om Willads og Vibe-Hastrup     Kompetencer     Værd at vide     Kontakt