KRAV OM REGISTRERING AF SELSKABERS EJERFORHOLD I OFFENTLIGT EJERREGISTER

 

Alle selskaber stiftet før 14. december 2014 skal inden 15. juni 2015 have registreret deres ejerforhold i et nyt ejerregister.

 

Selskaber stiftet efter 14. december 2014 skal registrere deres ejere senest 14 dage efter stiftelsen.

 

Ændringer i selskabers ejerforhold efter 14. december 2014 skal ligeledes registreres indenfor 14 dage.

 

Registreringspligten omfatter alle ApS, A/S, IVS og P/S’er.

 

Registreringen foretages på www.virk.dk

(direkte link: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Det_Offentlige_Ejerregister )

 

Overtrædelse af ovenstående regler vedrørende registreringer straffes med bøde.

 

Ejerregistret erstatter ikke ejerbogen som selskaber fortsat skal føre (det er frivilligt om ejerbogen er elektronisk).

 

Vi tilbyder hermed at være behjælpelige med at foretage de fornødne registreringer til et fast honorar.

 

Kontakt venligst Jan Vibe-Hastrup, Peter Willads eller Christian Vesth for yderligere informationer.


WILLADS & VIBE-HASTRUP     NORDLYSVÆNGET 10A     3000 HELSINGØR     TLF: 4921 9200
Forside     Om Willads og Vibe-Hastrup     Kompetencer     Værd at vide     Kontakt