Fonde & Foreninger

Fonde & Foreninger har deres helt eget regelsæt både selskabs- og skatteretligt.
 
Vi har den fornødne ekspertice til at varetage denne kundetypes interesser. Det gælder både med hensyn til regnskabsudarbejdelse, skatterådgivning m.v.
 
Skattelovgivningen for Fonde & Foreninger er meget speciel, og der kræves særlig skatteplanlægning for at undgå utilsigtede uhensigtmæssigheder i lovgivningen. Det gælder både den tidsmæssige placering af udlodninger, men også hensættelser samt eventuelle realiserede avancer/tab på værdipapirbeholdninger.
 

For yderligere information ring eller skriv til os.

WILLADS & VIBE-HASTRUP     NORDLYSVÆNGET 10A     3000 HELSINGØR     TLF: 4921 9200
Forside     Om Willads og Vibe-Hastrup     Kompetencer     Værd at vide     Kontakt