Revision

Vi planlægger vores revison således, at den bliver så effektiv som muiligt.
 
Vi tilstræber i videst muligt omfang, at det er medarbejdere på et højt fagligt niveau, der varetager revisionen således, at der opnås et indgående kendskab til den enkelte kundes forhold.
 
Dette kendskab resulterer i, at vi kan rådgive vores kunder målrettet og individuelt.
 
Ud over den lovpligtige revision af anparts- og aktieselskaber forestår vi ligeledes andre revisionsopgaver, eksempelvis revison af projektregnskaber, omsætningserklæringer m.v. 
 

For yderligere information ring eller skriv til os.

WILLADS & VIBE-HASTRUP     NORDLYSVÆNGET 10A     3000 HELSINGØR     TLF: 4921 9200
Forside     Om Willads og Vibe-Hastrup     Kompetencer     Værd at vide     Kontakt