REVISOR INFORMERER - 1. KVARTAL 2020 09/03/2020 13:27

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 1. kvartal 2020 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Hvis du sælger varer via internettet, skal du allerede nu forberede dig på at anvende to-faktorgodkendelser ved online-betalinger. Du har frist til den 14. marts 2021.
 • Finansloven for 2020 skærper beskatningen på en række områder. Det er eksempelvis slut med forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen.
 • Martin Rasmussen ejer servicevirksomheden nem-HR og håndterer i den forbindelse 20.000 personers data. De nye GDPR-regler har betydet, at han har brugt en del kræfter på at leve op til den nye lovgivning.
 • En dansk tandlæge tog på studietur til Japan og lod sit selskab betale alle udgifter. En ny afgørelse i Landsskatteretten pålægger tandlægen at betale hele turen af egne midler, da studieturen ikke levede op til reglerne om, at sådanne ture skal have et solidt fagligt indhold.
 • Ulovlige lån er ren hvidvask. Der er stadig risiko for bøder og skattesmæk, når et selskabs ejere eller ledelse ulovligt låner penge i selskabet eller i øvrigt sammenblander den private økonomi med selskabets. Nu anses ulovlige lån desuden som hvidvask. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  6104076050-RevisorInformerer 1 kvartal 2020.pdf

Revisor informerer - 4 kvartal 2019 13/01/2020 12:57

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 4. kvartal 2019 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • De nye feriepengeregler indebærer, at du for fremtiden skal opgøre hver enkelte medarbejders restferie.
 • Virksomheder kan få pålagt at føre elektronisk logbog over de beskæftigede i virksomheden. Virksomheder kan desuden blive pålagt at anvende et anerkendt lønsystem. Begge pålæg skal ses som et led i bekæmpelse af sort arbejde.
 • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den opstillede huskeliste, som kan være god at gennemgå inden årets udgang.
 • Virksomheden Blue North, som gennem crowdfunding rejste en halv million kroner på to timer.
 • Tre trin til hurtigere betaling fra dine debitorer.
 • I serien om it-sikkerhed er turen denne gang kommet til kryptering af visse e-mails. <(ul>
  3594307501-RevisorInformerer 4 kvartal 2019.pdf

Revisor informerer - 3 kvartal 2019 25/10/2019 11:14

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 3. kvartal 2019 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Det har stadig store konsekvenser, når selskabets ledelse eller kapitalejere ikke formår fuldstændigt at adskille privatøkonomi fra selskabets økonomi.
 • Du skal være opmærksom på de eventuelle konsekvenser, der er, hvis I overvejer at aflægge årsrapport efter de særlige mikroregler.
 • Det kan blive dyrt, hvis du ikke fører en effektiv kontrol af dine medarbejderes faktiske kørsel.
 • I serien om it-sikkerhed handler dette nummers artikel om offentligt wi-fi, som kan være gift for din it-sikkerhed.
 • Kim Jæger er iværksætter, og han fortæller om sine ambitiøse vækstplaner, udfordringer med forskellige toldsatser og om effektiv kreditorhåndtering.
 • En skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner, hvis du forbliver på arbejdsmarkedet i et år efter din pensionsalder.
 • Hvis du er direktør i et selskab eller ejerleder i en personligt ejet virksomhed, er du som udgangspunkt ikke omfatter af de nye regler i ferieloven. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  4642165182-Din revisor informerer 3 kvartal 2019.pdf

REVISOR INFORMERER - 4. KVARTAL 2020 22/01/2021 14:48

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 4. kvartal 2020 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Skatteregler i forbindelse med brug af uniformer. Beskatning kan ikke komme på tale, hvis arbejdstøjet kun må benyttes i arbejdsøjemed.
 • Feriedage fra gammel og ny ferielov. Den nye ferielovs samtidighedsferie trådte i kraft den 1. september 2020.
 • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den opstillede huskeliste, som kan være god at gennemgå inden årets udgang.
 • Direktør Henrik Skafte fra Pictura har sat sit eget rådgiverhold i et advisory board, som giver både personlig og forretningsmæssig sparring og inspiration.
 • Hvordan skal du forholde dig til den regnskabsmæssige indregning og præsentation af hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen.
 • Selv om nogle momsfrister er udsat i forbindelse med coronakrisen, har du stadig mulighed for at betale til de oprindelige frister. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  2567178420-RevisorInformerer 4 kvartal 2020.pdf

Revisor informerer - februar 2021 05/02/2021 12:05

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, februar 2021, giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Vi har i dette nummer valgt temaet Corona. Du kan blandt andet læse om:

 • Håndværkerfradraget er i forbindelse med coronakrisen hævet til 25.000 kroner per voksne person i en husstand i 2021. Servicefradraget er også hævet til 25.000 kroner.
 • Du kan søge om genstartskapital, hvis din økonomi er trængt under coronakrisen. Ordningen er etableret via Vækstfonden.
 • Det er også i 2021 muligt at afholde elektroniske generalforsamlinger.
 • I forbindelse med ansøgning om hjælpepakker skal du huske at indsende de faktiske beløb til efterkontrol. Læs om de forskellige frister.
 • Forretningsstrateg Nils Wegener fortæller om vigtigheden af ikke at få tunnelsyn, når coronakrisen hærger. Hans opfordring lyder, at du skal genbesøge sin forretningsmodel og eventuelt justere den.
 • Vær opmærksom på, at mange virksomheder skal betale moms for to perioder den 1. marts 2021. Hav likviditeten klar, da forsinkelse med betalingen kan betyde ekstra omkostninger.
 • Pas på med, at dit selskab køber et sommerhus. Hovedaktionærer kan blive hårdt beskattet af at have muligheden for at opholde sig i det. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst!<(ul>
  2663447013-RevisorInformerer Februar 2021.pdf

REVISOR INFORMERER - 1. KVARTAL 2021 13/05/2021 08:09

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 1. kvartal 2021 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. OBS: Vær opmærksom på, at det på side 2 og af bagsiden fremgår, at fristen for selskabers betaling af acontoskat samt selvstændiges betaling af b-skat og AM-bidrag er den 20. marts. Da dette imidlertid er en lørdag, er fristen i stedet mandag den 22. marts. I dette nummer kan du blandt andet læse om:

 • Hvis din virksomhed anvender elektricitet til rumopvarmning, bliver elregningen for 2021 formentlig noget billigere end 2020.
 • TastSelv-koden til Skattestyrelsens hjemmeside og til brug for dine indberetninger forventes at ophøre den 6. juli 2021.
 • Hvis dit selskab er økonomisk trængt, har du blandt andet mulighed for enten selv at træde til eller at indgå en tvangsakkord.
 • Nu kan andelsboligforeninger undgå, at andelskronen falder.
 • Du kan spare mange penge ved at købe en grøn bil. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  1974591439-RevisorInformerer 1 kvartal 2021.pdf

REVISOR INFORMERER - 2. KVARTAL 2021 07/09/2021 16:04

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 2. kvartal 2021 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Du kan give dine medarbejdere en ekstra skattefri gave. Det drejer sig om et gavekort til oplevelser, som må have en værdi på op til 1.200 kroner.
 • Din virksomheds COVID-19 støtte er skattefritaget, hvis du tilbagebetaler beløbet senest tre år efter, at virksomheden har modtaget støtten.
 • Det er nu muligt at få højere løn under barsel.
 • Der ligger ofte mange overvejelser til grund, når du afhænder din virksomhed. Du kan her få et overblik over, hvordan en salgsproces kan se ud.
 • At det er en stor fordel at kende konkurslovens regler om rekonstruktion, hvis du eksempelvis har penge til gode i en nødlidende virksomhed.
 • Nu har du mulighed for at klage over tidligere vurderinger af erhvervsejendomme. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  4239263394-RevisorInformerer 2 kvartal 2021.pdf

REVISOR INFORMERER - 3. KVARTAL 2021 07/09/2021 16:05

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 3. kvartal 2021 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Det er nu sidste chance for at omregistrere dit Iværksætterselskab.
 • Fra den 1. juli 2021 blev kontantforbuddet sænket fra 50.000 kroner til 20.000 kroner. Erhvervsdrivende må fra denne dato ikke modtage kontantbetalinger på 20.000 kroner eller derover.
 • En del virksomheder har valgt at investere i fritidshuse med henblik på renovering og salg. Når gevinsten skal hentes hjem, opstår spørgsmålet om de gældende moms- og skatteregler.
 • Hvordan lønsumsafgiftsgrundlaget beregnes for virksomheder, som er lønsumsafgiftspligtige og har modtaget COVID-19 kompensation.
 • Via ’smv PRO’ kan virksomheder få afklaret, hvor virksomheden eventuelt trænger til et løft. Ved at benytte denne mulighed får virksomheder et tilskud på 50 procent på rådgiverregningen. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  2062592936-RevisorInformerer 3 kvartal 2021.pdf

REVISOR INFORMERER - 4. KVARTAL 2021 07/12/2021 15:17

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 4. kvartal 2021 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • At den første ferieafholdelsesperiode efter den nye ferielov slutter den 31. december 2021.
 • Vigtigheden af at styrke den digitale sikkerhed. Internetportalen Sikkerdigital.dk er en god platform at få inspiration fra.
 • Har din virksomhed et rentefrit lån for moms eller A-skat, er det særligt vigtigt, at du overholder de gældende frister for betaling af moms og A-skat.
 • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den opstillede huskeliste, som kan være god at gennemgå inden årets udgang.
 • Cafeer og lignende virksomheder skal anvende digitale kasseapparater senest i 2024.
 • Vær opmærksom på din pension. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  5974810856-RevisorInformerer 4 kvartal 2021.pdf

REVISOR INFORMERER - TEMANUMMER FEBRUAR 2022 24/02/2022 10:00

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, februar 2022, giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Vi har valgt, at temaet for dette nummer er ’Skattefradrag’. Du kan blandt andet læse om:

 • Du har mulighed for at få skattemæssigt fradrag for udgifter til sponsorering af en lokal sportsklub. Det kræver dog, at sponsoreringen har tilstrækkelig markedsføringsmæssig værdi.
 • Du får som udgangspunkt fradrag for udgifter i forbindelse med it-svindel. Vær dog opmærksom på, at din digitale dør ikke må stå på vid gab.
 • Du har stadig mulighed for at opnå forøget skattemæssigt straksfradrag, når du køber småaktiver.
 • En virksomhed tog på en teambuilding tur i alperne. Men da turen ikke havde nok fagligt indhold, blev medarbejderne beskattet af værdien af turen.
 • Hvis en af dine ansatte har udgifter i forbindelse med en tjenesterejse, har du mulighed for at udbetale en skattefri rejsegodtgørelse. Dog skal visse betingelser være opfyldt. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  2846672560-RevisorInformerer Temanummer feb 2022.pdf

REVISOR INFORMERER - 1. KVARTAL 2022 21/03/2022 16:11

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 1. kvartal 2022 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Sidste udkald for håndværkerfradraget. Regeringen har fremsat et lovforslag, som næsten halverer håndværkerfradraget i forhold til 2021. Forslaget forventes vedtaget i slutningen af marts.
 • Ikke alle gavekort til medarbejdere er skattefrie. Vær eksempelvis opmærksom på beløbsgrænsen på 1.200 kroner.
 • Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny regnskabsvejledning for andelsboligforeninger.
 • Lasse Houengaard er eneejer af håndværkervirksomheden Finn L. & Davidsen. Det ønsker han nu at ændre på og har inviteret en række loyale medarbejdere ind i ejerkredsen.
 • Mange selskaber skal i løbet af de næste måneder indsende årsrapporten. Husk, at det er ledelsen, der har ansvaret for at udarbejde, godkende og indsende rapporten.
 • Digitalisering er godt, også når det gælder bogholderi, fakturering og opstilling af regnskaber. Men pas på faldgruberne og husk at bruge professionel rådgivning for at undgå faldgruberne. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst!<(ul>
  2704983727-RevisorInformerer 1 kvartal 2022.pdf

REVISOR INFORMERER - 3. KVARTAL 2022 07/09/2022 15:23

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 3. kvartal 2022 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Forskellen mellem af være selvstændigt erhvervsdrivende og at have en hobbyvirksomhed.
 • At du skal være opmærksom, når dine medarbejdere bestiller pakkepost, som leveres til virksomhedens adresse, og varerne er købt uden for EU.
 • Den nye bogføringslov trådte i kraft den 1. juli 2022, og den nye lov kræver blandt andet, at virksomheder som noget nyt skal opbevare dokumentation for oplysninger i noter og ledelsesberetning i årsrapporten.
 • Historien om Kreativ4, som har opnået konkurrencekraft ved at udvikle sit eget skræddersyede it-system til at håndtere virksomhedens mange import- og eksportopgaver.
 • Muligheden for at give dine medarbejdere en skattefri uddannelse.
 • Egenbetaling for fri bil må ikke ske som efterpostering. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  2855835370-RevisorInformerer 3 kvartal 2022.pdf

REVISOR INFORMERER - 4. KVARTAL 2022 06/12/2022 13:47

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 4. kvartal 2022 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • nye regler om revisor- og revisionspligt.
 • at det er et krav, at langt de fleste virksomheder beskriver virksomhedens bogføringsprocedurer.
 • gode råd i forbindelse med årsskiftet. Særligt, hvis dit regnskabsår følger kalenderåret.
 • to iværksættere, som i dag driver en millionforretning ved at udlease luksusbiler.
 • at du skal passe meget på med at hæve på mellemregningskontoen.
 • den nye temaserie om medarbejdergoder og beskatningsregler. Den første artikel handler om beskatning af fri telefon. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  5866257656-RevisorInformerer 4 kvartal 2022.pdf

REVISOR INFORMERER - FEBRUAR 2023 10/02/2023 13:41

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, februar 2023, giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • En ud af fem virksomheder angiver ikke moms til tiden. Vær opmærksom på at angive momsen korrekt og inden fristens udløb.
 • Du har nu seks måneders frist efter balancedatoen til at indsende dit selskabs årsrapport. Tidligere havde du kun fem måneder til dette.
 • Som et led i de sædvanlige kundeprocedurer skal din revisor tjekke risikoen for økonomisk kriminalitet. Derfor kan det være, at din revisor beder om eksempelvis identifikationsoplysninger og oplysninger om din virksomheds ejerstruktur.
 • 15-procent reglen i forbindelse med generationsskifte og overdragelse af virksomhed til nærtstående er under pres, da Skattestyrelsen har udsendt en meddelelse om, at reglen i visse situationer ikke gælder.
 • Satserne for beregning af den skattemæssige værdi af fri bil blev ændret ved årsskiftet. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  508867264-RevisorInformerer Februar 2023.pdf

REVISOR INFORMERER - 1. KVARTAL 2023 07/03/2023 10:18

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 1. kvartal 2023 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • de gældende regler for håndværker- og servicefradrag.
 • nye fordelagtige regler for godtgørelse af elafgifter for liberale erhverv.
 • kravet om digital bogføring er udsat og gælder tidligst 1. juli 2024.
 • en iværksætter fra Esbjerg med mange bolde i luften.
 • den nye temaserie om medarbejdergoder og beskatningsregler. Denne artikel handler om frokostordninger for medarbejdere.
 • risiko for renter på efterangivelser og korrektioner af moms. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  6225287099-RevisorInformerer 1 kvartal 2023.pdf

REVISOR INFORMERER - 2. KVARTAL 2023 09/06/2023 08:38

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 2. kvartal 2023 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Beskatning af medarbejderes lån af virksomhedens fritidshus.
 • Covid-19 pakkerne lakker mod enden, og ledelsen skal tage stilling til en række forhold i forbindelse med indregningen i årsrapporten.
 • Selskaber i 11 udvalgte brancher har tvungen revisorpligt i forbindelse med årsrapporten for 2023, hvis de har en omsætning på mere end fem millioner kroner om året.
 • Thornæs Destilleri, som har rejst millioner af kroner ved at benytte crowdfunding.
 • Skattestyrelsens guide, som oplister de oftest forekommende fejl i forbindelse med skattemæssige afskrivninger og råd til, hvordan du kan undgå disse.
 • Solceller kan være en gevinst. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  7802817359-RevisorInformerer 2 kvartal 2023.pdf

REVISOR INFORMERER - 3. KVARTAL 2023 30/10/2023 15:38

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 3. kvartal 2023 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • En god forretning at udleje privat fritidshus, men vær opmærksom på, at det kan være en skattemæssig jungle.
 • Du skal huske at indeksregulere indefrosne feriepenge.
 • Business Angels kan med deres erfaring og investeringsmod være en stor hjælp for iværksættere.
 • Hovedaktionærlånet er stadig en skattemæssig gyser og kan være en dyr affære, hvis du låner penge af dit selskab.
 • De gældende skatteregler for opladning af firmaelbil og overdragelse af ladestander. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  3812615443-RevisorInformerer 3 kvartal 2023.pdf

REVISOR INFORMERER - 4. KVARTAL 2023 05/12/2023 11:01

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 4. kvartal 2023 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Hvis din virksomhed skal anvende et registreret bogføringssystem, er det ved at være tid til at vælge dette.
 • Nedtælling til de nye ejendomsskatter for erhvervsejendomme.
 • Metalvirksomheden Rose Holm A/S, som har nedsat en professionel bestyrelse.
 • Gode tips i forbindelse med årsskiftet og for mange selskaber dermed også et nyt regnskabsår.
 • Brug firmaets varebil, når du i privat regi skal på genbrugsstationen. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  7029693630-RevisorInformerer 4 kvartal 2023.pdf

REVISOR INFORMERER - FEBRUAR 2024 09/02/2024 13:38

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, februar 2024, giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Ansvarlig virksomhedsdrift og bæredygtig omstilling går hånd i hånd med nye krav om ESG-rapportering i større virksomheder. Hvis din virksomhed er leverandør til en større virksomhed, vil du sandsynligvis blive mødt med øgede krav om at dokumentere dine processer og produkter.
 • I dag er det forbudt for virksomheder at modtage kontant betaling på 20.000 kr. og derover. Kontantgrænsen sænkes til 15.000 kr., formentlig allerede fra den 1. marts 2024.
 • Erhvervsstyrelsen har offentliggjort listen over registrerede digitale bogføringssystemer, som lever op til kravene i bogføringslovgivningen. Er jeres bogføringssystem på listen?
 • Fri telefon, bredbånd og pc er ofte attraktive medarbejdergoder, der beskattes lempeligt. En bruttolønsordning kan være fordelagtig for visse medarbejdergoder, men pas på med pc’en. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  2810915806-RevisorInformerer Februar 2024.pdf

Orientering om hjælpepakker 20/03/2020 10:07

  I har nok alle hørt om de forskellige hjælpepakker og vi får for tiden rigtig mange spørgsmål om indholdet af de enkelte pakker. På www.virksomhedsguiden.dk kan i finde svar på rigtig mange af jeres indledende spørgsmål. Vi er selvfølgelig også til disposition, men lige nu er detaljerne omkring opgørelser samt ansøgninger sparsomme. Vi har i nedenstående samlet hvad vi på nuværende tidpunkt ved om ansøgningerne og fristerne. Kompensation for faste udgifter samt kompensation til selvstændige: Ansøgning om kompensation vil foregå digitalt via www.virksomhedsguiden.dk. På denne side kan man også finde god information om de enkelte hjælpepakker. Endvidere har Erhvervsstyrelsen en hotline på telefon 7220 0034. Der er ikke åbent for ansøgninger endnu. Det er meldt ud at ansøgninger ikke vil blive behandlet efter først-til-mølle princip. I hvilken prioritering vides ikke, men alle der opfylder ordningens kriterier vil blive kompenseret. Ansøgning om faste udgifter vil basere sig på en revisionspåtegning fra revisor. Der gives tilskud til 80% af revisorudgiften, såfremt ansøgning imødekommes. Ansøgning om kompensation til selvstændige vil i første omgang basere sig på en tro- og love erklæring. Efterfølgende forventes det at virksomheden vil blive pålagt at bruge revisorbistand til at dokumentere indtægtstabet. Kompensation for lønmodtager: Ansøgning om kompensation vil foregå digitalt og det forventes at være via www.virk.dk. På lønkompensationspakken forventes det, at der bliver åbnet for ansøgninger midt i uge 13 og at der kan ske udbetaling fra uge 14. Dokumentation skal ske med revisorbistand. Vi opdaterer selvfølgelig når der kommer flere detaljer omkring hjælpepakkerne og ansøgninger. Der vil komme mere information ud i løbet af næste uge. Såfremt I måtte have spørgsmål er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os.<(ul>


REVISOR INFORMERER - MARTS 2024 03/04/2024 16:26

  Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER. Heri finder du, på let og overskuelig vis, værdifuld viden om økonomi samt indsigt i nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat. Vi håber, at marts-udgaven giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

 • Hvordan momsen påvirker udgifterne, når virksomhedens parkeringsplads skal renoveres. En nylig afgørelse fra Skatterådet giver indsigt i, hvad der gælder.
 • Ændringer i opkrævningsmetoden for bolig- og ejendomsskatter fra i år. Vi har samlet information til dig som boligejer.
 • Bæredygtighed får fast spalteplads i DIN REVISOR INFORMERER i 2024 med de grønne sider. Vi introducerer ESG for begyndere.
 • Er leasing af cykler over lønnen en god idé som personalegode for at fremme grøn transport? Det danske startup JOOLL har skabt et alternativ til firmabilen, der nedbringer CO2-udledning og øger sundheden.
 • Den nye lov om arbejdstidsregistrering træder snart i kraft. Vi opsummerer kort, hvordan du forholder du dig til registreringen.
 • Vigtigheden af korrekt værdiansættelse af investeringsejendomme i årsregnskabet – især, hvis du vælger at måle dem til dagsværdi. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst! <(ul>
  309492863-RevisorInformerer Marts 2024.pdf